Ympäristön kunnioitus

#Sitoumus 2050

Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea – tule mukaan!

Sitoudumme lisäämään tietoisuutta pöydänkattaukseen ja puhdistukseen käytettävien tuoteratkaisujen vastuullisesta valinnasta. Viisaasti valittu tuote varmistaa maapallon resurssien järkevän käytön. Näin voimme myötävaikuttaa siihen, että seuraavat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta pallostamme. Vastuullisesti valmistettu tuote ei auta, jos tuote ei ole käyttöönsä paras – viisas valinta.

#viisasvalinta #biodiversiteetti #kestäväkehitys #vastuullisuus #luonnonmonimuotoisuus

sitoumus2050.fi

Viisaita valintoja

Voiko tuotteen valinnalla vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen?

Kyllä voi, valitsemalla viisaasti. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on yksi aikamme suurimpia uhkatekijöitä. Jokaisen yrityksen tulisikin tunnistaa, heikentääkö se toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta.

Monimuotoisuutta uhkaa etenkin lajien elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstaloituminen, luonnonvarojen liikakäyttö, ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos.

Ensisijainen ratkaisu on tietenkin monimuotoisuutta uhkaavan toiminnan lopettaminen. Jos toimintaa ei voida lopettaa tai muuttaa, haittoja voi pyrkiä kompensoimaan esimerkiksi suojelemalla, ennallistamalla tai luomalla uusia vastaavia luontotyyppejä toisaalla.

Biodiversiteetti­lupauksemme

Me Fiblonilla haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään viisaita valintoja. Tavoitteemme on lisätä tietoisuutta ja vaikuttaa siten asiakkaidemme ratkaisuihin ja luonnonvarojen käyttöön.

Ravintola-alalla on tyypillistä, että tuotteita valitaan kustannusten perusteella, jolloin tuloksena voi olla täysin väärä tuote väärässä käytössä. Näin käytetään maapallon resursseja turhaan ja tuotetaan samalla ylimääräistä jätettä. Nyt haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään viisaita valintoja ja tärkeintä on antaa riittävästi tietoa valintojen pohjaksi.

Meidän biodiversiteettilupauksemme on lisätä tietoisuutta pöydänkattaukseen ja puhdistukseen käyttävien tuotteiden vastuullisesta valinnasta. Viisaasti valittu tuote varmistaa maapallon resurssien järkevän käytön ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Osallistuimme syksyllä 2016 FIBSin järjestämään yritysten biodiverisiteettikilpailuun.

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille!