Työn ilo

Osaaminen on investointi

Olemme juuri niin hyvä yritys, kuin mitä meillä työskentelevien ihmisten osaamistaso on. Määrittelemme työntekijöiden osaamisen kehittämisen investoinniksi, emmekä kuluksi.

Mikäli työntekijämme haluaa osallistua työhön liittyvään koulutukseen, se sopii meille – tavalla tai toisella hyödymme siitä aina. Jos huomaamme, että olemassa oleva osaamisemme ja asetetut tavoitteet eivät kohtaa, osaamisvaje kurotaan umpeen koulutuksilla.

Esimerkiksi pyyhintään käytettävissä tuotteissa kaivataan erilaisia ominaisuuksia ja liinoihin käytettävät materiaalit kehittyvät jatkuvasti, mikä vaatii meiltä syvää ja ajanhermolla pysyvää asiantuntijuutta. Kannustamme henkilöstöämme kouluttautumaan, jotta jokaisella asiantuntijallamme on tuorein osaaminen omalta alaltaan.

Meillä on kotiintuloajat

Haluamme pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat meillä töissä, ja huomioimme myös heidän perheensä. Emme kannusta ketään ylitöihin ja viiden jälkeen illalla toimistolla menevät hälytykset päälle, millä ajamme viimeisetkin kotimatkalle. Joustamme myös tarvittaessa työajoissa ja –tavoissa, jotta jokaisella fiblonilaisella on mahdollisuus hyvään tasapainoon työn ja yksityiselämän välillä.

Määrittelemme työntekijöiden osaamisen kehittämisen investoinniksi, emmekä kuluksi.

Viiden jälkeen illalla toimistolla menevät hälytykset päälle, millä ajamme viimeisetkin kotimatkalle.