Ratkaisun avaimet ovat yrityksillä

Biodiversiteetistä, eli luonnon monimuotoisuudesta, ja siihen liittyvistä uhista puhutaan ilmastonmuutokseen verrattuna vähän. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus liittyvät kuitenkin vahvasti toisiinsa, sillä ilmastonmuutos kiihdyttää lajien katoa ja vauriot luonnossa muuttavat ilmastoa.

Monimuotoisuus pitää yllä elämää. Ravintomme, vetemme ja puhdas ilma ovat uhattuina. Lajien uhanalaisuus lisääntyy koko ajan myös meillä Suomessa. Vuonna 2000 kahdeksan prosenttia kotimaan lajeista oli uhattuna, nyt jo 11,9 prosenttia. Kiihtyvä muutos tarkoittaa yhä useampien lajien katoamista maapallolta.

Surullisten lukujen keskellä on kuitenkin vielä toivoa. Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaron mukaan ratkaisu monimuotoisuuden turvaamiseksi on yrityksissä.

– Valtiot, hallitukset ja kansalaisjärjestöt eivät voi muuttaa suuntaa yksin. Biodiversiteetti tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, myös yrityksissä!

Ilmastonmuutos voidaan vielä pysäyttää, mutta luonnon monimuotoisuuden kokemat kolhut ovat peruuttamattomia. Syy on meissä ihmisissä, ja biodiversiteettikato tulee vaikuttamaan lähivuosina miljoonien ihmisten elämään.

– Positiivista on, että vielä me voimme vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus planeetallamme näyttää, Lumiaro muistuttaa.

Kompensaatio on vähimmäisvaatimus

Kompensaatiolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta uhkaavan toiminnan hyvittämistä. Kuluttajille lentopäästöjen korvaaminen on ehkä tutuin kompensaation muoto. Kompensaatio voi tarkoittaa myös esimerkiksi elinympäristömme kunnostamista tai suojelua.

Ensisijainen keino luonnon monimuotoisuuden suojeluun on haitallisen toiminnan lopettaminen. Jos ympäristön kannalta haitallista toimintaa ei voida kokonaan välttää, tulee pyrkiä haittojen minimointiin. Kompensaation tulisi olla vähimmäisvaatimus, mutta se ei ole vielä kovin laajalti käytössä yrityksissä.