Arvojen toteutuminen on hyvä yrityskulttuurin mittari

Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, ja hyvä asiakaskokemus syntyy hyvästä työpäiväkokemuksesta. Tässä kaksi menestyvän yrityksen salaisuutta.

Jos halutaan menestyä, kannattaa huomio kiinnittää yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Yrityksen arvoilla tarkoitetaan ohjenuoria tai periaatteita, jotka näkyvät yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa.

Arvot ovat kulttuurin ydin. Kulttuuri ratkaisee sen, miten organisaatio menestyy. Kulttuuri ei korvaa hyvää strategiaa, mutta se voi tukea sitä. Tai tuhota sen. Yhteisten arvojen tehtävä on pitää huoli siitä, että menestymme seuraavan kvartaalin jälkeenkin. Ja sitä seuraavien.

Oikeat arvot näkyvät jokapäiväisinä tekoina, niistä ei tarvitse asiakkaalle erikseen kertoa. Arvot ovat organisaation toimintasääntöjä. Fiblonin arvoja ovat työnilo, tyytyväinen asiakas, ympäristöä kunnioittaen ja kannattava kasvu. Kaiken, mitä teemme, pitää olla sopusoinnussa näiden arvojen kanssa.

Me Fiblonilla hengitämme näitä arvoja ja uskomme, että ne heijastuvat myös ulospäin. Kun me itse voimme hyvin ja koemme työmme merkitykselliseksi, osaamme auttaa asiakkaitamme menestymään paremmin.

Fiblon perustettiin 23.11.1979, ja toimintamme käynnistyi 19.2.1980. Elämme siis juhlavuotta! Tämän ikäisessä organisaatiossa kulttuuri voisi olla haaste, mutta meillä se on vahvuus. Kun meiltä kysytään tähän reseptiä, en voi kuin neuvoa elämään arvot todeksi!

Työn iloa!

Anne Ekberg

varatoimitusjohtaja

Julkaisija

Fiblon Oy

Kuljuntie 14, Pori

Päätoimittaja

Anne Ekberg

anne.ekberg@fiblon.com

puh. 020 1236662

Toimitus

Kumppania Oy

www.kumppania.fi

info@kumppania.fi

Tässä numerossa

Pia Hirvonen

Ilona Nordlund

Leena Roskala

Tytti Wallenius

Ulkoasu ja taitto

Aste Helsinki Oy

Kuvat

Fiblon arkisto

Haastateltavat
Sarianna Rimpeläinen

Johanna Sjövall

Painopaikka

Eura Print Oy