Asiakkaat tekevät yrityksen

Asiantuntijuuden lujittamiseksi Fiblon pyrkii yhä enemmän aidosti ymmärtämään asiakkaitaan ja auttamaan heitä heidän liiketoiminnassaan, sujuvan arjen organisoinnissa ja muutostarpeissa. Fiblonin tekemisessä on paljon asioita, jotka halutaan tuoda asiakkaille näkyviksi.

Fiblonilaiset ovat ottaneet asiakassegmentit ja niiden tarpeet huolelliseen, tarkempaan tarkasteluun. Asiakkaita haastateltaessa on käynyt ilmi muun muassa toive asiantuntijuuden ja asiakkaan bisneksen ymmärtämisen tärkeydestä. Tämä johti muun muassa asiakaspalvelutoimintojen selkiyttämiseen ja uudenlaisiin palvelumuotoilukokeiluihin.

– Fiblonilaisten kanssa on paljon pohdittu sitä, millaisia tunteita ja mielikuvia tuotteiden ja palvelujen halutaan asiakkaissa herättävän. On mietitty esimerkiksi sitä, miten yrityksen asiantuntijuuden tulisi näkyä sen viestinnässä tai millaisilla tervetulopaketeilla uusia asiakkaita huomioidaan, Prizztech Oy:n Minna Nore kertoo.

Yhteisiin vuosiin elinkeinoyhtiö Prizztechin kanssa on mahtunut erilaisia kehittämisohjelmia, asiantuntijapalveluja ja molemminpuolista sparrausta ja yhdessä oppimista. Kiinnostavia teemoja ovat olleet esimerkiksi kokeileva kehittäminen, vastuullisuus ja palvelumuotoilu.

– Fiblonin kanssa on ollut mukava tehdä yhteistyötä. Heillä on hyvät mielipiteet ja vahva näkemys siitä, miten ja miltä osin haluavat liiketoimintaansa kehittää. Tärkeintä on toimia luottamuksellisesti ja bisneskriittisesti, mutta myös innostavasti ja virkistävästi, Nore sanoo.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä:

Fiblon Oy Ab

Kuljuntie 14, Pori

samples@fiblon.com 

puh. 020 123 6662